ความหมายไพ่ยิปซี 11 : Justice

Justice

ลำดับ11 หรือ 8

ธาตุลม

หลักโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องราศีตุลย์  (Libra)

เลขศาสตร์11 , 2 , 20

การนับไพ่12

หลักรสายนเวทCalcination

คับบาล่าห์Geburah and Tiphareth

ความหมายโดยทั่วไป

ความยุติธรรม, กฎแห่งกรรม, ความสมดุล, ความจริง, จริงใจ, ความรับผิดชอบ, การสำนึกบุญคุณ, เกียรติ, ข้อตกลง, กฎหมาย, ศาล, คดีความ, เอกสารทางกฎหมาย, หาความชัดเจน, คำตัดสิน, ระบบตุลาการ

ความหมายกลับหัว

ตัดสินอย่างไม่ยุติธรรม, โดนใส่ร้าย, แพ้คดี, เลื่อน, ใส่ร้าย, ไม่สมดุล, โกหก, ไม่มีการเตรียมพร้อม, ไม่สามารถพูดความจริงได้, ตัดสินใจผิดพลาด, อคติ, คุก

ลักษณะบุคคล

ผู้พิพากศา, นักกฎหมาย, ทนาย, ผู้คุมนักโทษ, คนตัดสินใจ, พนักงานประกัน, นักคุ้มครองสิทธิ

บทความที่เกี่ยวข้อง

11-11 ความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ในความสมดุล