LunarMagus คือใคร ?

สวัสดี ผม LunarMagus

ผมคือ Tarot Reader ที่ชอบความลึกลับและความมหัจรรย์ของไพ่ Tarot พร้อมกับความเชื่อของตัวเองที่ว่า ไพ่สามารถบอกสิ่งที่อยู่ลึกสุดภายในใจได้ ดังนั้น สำหรับผมแล้ว ไพ่จึงเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับหาคำตอบให้กับตัวเอง หรือคนอื่นๆที่มีความสับสนอยู่ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากการดูไพ่แบบอื่นที่เน้นไปในทางการมองไปที่อนาคตเป็นหลัก

แล้วอะไรที่ทำให้ผมแตกต่างจากชาวบ้าน

ผมเป็น Tarot Reader สายวิชาการ นานๆจะออกปฏิบัติหรือดูดวงให้กับคนทั่วๆไป ผมชอบการศึกษาที่มาที่ไป ประวัติศาสตร์ของไพ่ และชอบที่จะค้นคว้าหาเทคนิค เช่น เทคนิคการวางไพ่ ความสัมพันธ์ของธาตุ ตัวเลข หรือแม้แต่โหาราศาสตร์

แล้วจุดประสงค์ของที่นี่คือ ?

จุดประสงค์ของ Website นี้ คือการแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงไอเดีย กรณีศึกษา รวมถึงวิธีการอ่านไพ่ทั้งแบบสมัยเก่าและสมัยใหม่ ที่เคยศึกษาจากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรา หรือการไปอบรมที่ต่างๆ (ซึ่งในอนาคตอาจจะมีบริการดูดวงส่วนตัว online รวมถึงโปรแกรมดูดวงด้วยตนเอง)

หวังว่าผู้ที่หลงเข้ามา จะได้รับแนวคิดใหม่ๆที่ได้จากการลองผิดลองถูกของผมไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ