ไพ่หมายเลข 17 , 8 : The Star, Strength

ไพ่หมายเลข 17 , 8

The Star, Strength

การที่จะคว้าเป้าหมายที่ทั้งใหญ่และสูง นอกจากคุณจะต้องมีใจที่แน่วแน่ มุ่งมั่น และจดจ่อกับมันแล้ว การเริ่มต้นทำมันด้วยความมั่นใจ และไม่เกรงกลัวกับความผิดพลาดก็เป็นสิ่งนึงที่สำคัญเช่นกัน

ชาวหมายเลข 17 , 8 เป็นคนที่ชอบมีเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา เมื่อจะทำอะไรก็ตามจะมีความคิด และแผนอยู่ในหัวเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีกำลังใจที่ดี ให้ความหวังตัวเองเสมอเมื่อเจอกับสิ่งที่ผิดพลาด มีความมุ่งมีาง แน่วแน่และจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองทำ และพร้องที่ปรับตัวเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้

จากความแน่วแน่ภายในใจ ก็ยังส่งผลออกมาที่ภายนอก ทำให้เป็นคนที่จริงจัง และมั่นใจในตัวเอง นอกจากนั้นยังเป็นคนคิดจริง ทำจริง ไม่ยอมแพ้ง่ายไม่ว่าอุปสรรคจะยากซักแค่ไหน

แต่บางครั้งชาวหมายเลข 17 , 8 อาจจะตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงเกินไป จนบางครั้งมันอาจจะเวอร์หรือดูเพ้อฝันมากเกินไปหน่อย และบางครั้งความมุ่งมั่นของตัวเองก็อาจจะส่งผลให้ตัวเองไม่ยอมรับความเป็นจริง หมกมุ่นอยู่กับเป้าหมาย หรือความหวังที่ไม่อาจเป็นความจริงได้

บางครั้งมันอาจจะส่งผลออกมาเป็นคนดื้อรั้น มั่นใจในความคิดของตัวเองจนไม่ยอมฟังใคร แถมบางครั้งยังพยายามโน้มน้าวคนอื่นให้คิดในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออีกด้วย ในทางที่เลวร้ายสุดอาจจะทุ่มเททั้งกาย ใจ หรือแม้แต่ทรัพย์สินจนหมดตัว เพื่อสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้มากแค่ไหน

การตั้งเป้าหมาไว้สูง และมีความหวังกับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไร แต่ชาวหมายเลข 17 , 8 อาจจะต้องเข้าใจเอาไว้ว่า เมื่อเป้า่หมายมันสูง การลงทุนลงแรงย่อมสูงไปด้วย ในโลกความเป็นจริงไม่มีทางที่จะใช้เพียงความหวังเพียงอย่างเดียวในการบรรลุเป้าหมายได้ การดื้อดึงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อาจจะทำให้คุณเสียทั้งเวลาและทรัพยากรอื่นๆไปโดยใช่เหตุ การข่มใจตนเองให้ยอมรับความจริงเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวหมายเลข 17 , 8 ควรจะเข้าใจและลองใช้กับตัวเองดู

การมีเป้าหมายในชีวิตเป็นสิ่งที่ดี แต่มันจะดีมากถ้าเราสามารถทำให้มันเป็นจริงได้ โดยใช้ความมุ่งมั่นภายในใจและการลงมือทำโดยยึดหลักความเป็นจริง