ไพ่หมายเลข 14 , 5 : Temperance, The Hierophant

ไพ่หมายเลข 14 , 5

Temperance, The Hierophant

หลายคนต้องการความั่นคง ความแน่นอน อยากรักษาสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ในคงอยู่ตลอดไป หรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้ค่อยเป็นค่อยไป ไม่อยากให้มันกระทันหันจนตั้งตัวไม่ทัน แต่ความเป็นจริงมันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างที่ใจคิด

ชาวหมายเลข 17 , 8 เป็นคนที่มีหลักการ มีระเบียบแบบแผน ทำอะไรก็ตามมักจะอยู่กับร่องกับรอย ไม่ค่อยออกนอกลู่นอกทางซักเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังเป็นคนรักษาของ หรือทรัพย์สินได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชอบทำบุญ ทำกุศล อยู่ตลอดเวลา แม้ว่าชาว 17 , 8 จะมีหลักการค่อยข้างเยอะ แต่ก็สามารถประยุกต์หลักการของตนเองให้เข้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างเนียนๆ นอกจากนี้ยังสามารถคิดอะไรใหม่ๆได้จากสิ่งที่มีอยู่ได้โดยไม่ขัดกับของเดิมได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรก็ตามชาว 17 , 8 เป็นคนที่ค่อนข้างยึดติดกับวัตถุ ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ความเชื่อ แม้ว่าจะเป็นคนที่รับความคิดเห็นใหม่ๆได้ แต่ก็ยังพยายามที่จะคงของเก่าเอาไว้อยู่ หรือหากต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขจริงๆจะพยายามยื้อให้ได้นานที่สุด บางครั้งอาจจะที่พยายามเบี่ยงเบนความเห็นเหล่านั้นให้เข้ากันกับที่ตัวเองคิดมากที่สุด

นอกจากนี้การยึดติดกับสิ่งเดิมๆอาจจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของชาว 17 , 8 ได้ แทนที่จะได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆ กลับกลายเป็นว่าได้แต่นั่งคิดอยู่ในหัวอยู่คนเดียว

สิ่งที่ชาว 17 , 8 ควรเข้าใจคือทุกอย่างมันย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ว่ามันจะดูคงทนขนาดไหนสุดท้ายกันก็ต้องมีวันเปลี่ยนแปลง การยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปมันจะทำให้เราล้าหลังและไม่พัฒนา การที่เรายึดมั่นในหลักการนั้นก็มีส่วนดี แต่จะดีกว่าใหม่หากเราใช้หลักการนั้นเป็นพื้นฐานในการต่อยอดทำสิ่งต่างๆ เช่น หากเราเชื่อว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่ดี จะดีกว่าไหมหากเราลองใช้รูปแบบการเก็บเงินแบบอื่นๆที่ได้กำไรมากกว่าที่เป็นอยู่ อย่างการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือซื้อทรัพย์สินที่มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโดยมีพื้นฐานของมันก็คือการเก็บเงินเหมือนกัน

การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชาว 17 , 8 อาจจะต้องปรับตัว หากไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้เร็วขนาดนั้น ก็ลองให้ค่อยๆเปลี่ยน ค่อยๆลอง และที่สำคัญที่สุดคือให้ลองลงมือทำ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดี

การเปลี่ยนแปลงอย่าช้าๆ ย่อมดีกว่าการไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอย่างแน่นอน