ไพ่ประจำตัว

ผมรู้ว่าทุกท่านคงรู้ราศีของตัวเองแล้ว จากการดูว่าวันเกิดของตัวเองนั้นอยู่ในช่วงเดือนใด และตรงกับราศีใด แต่มีใครทราบหรือไม่ว่าไพ่ประจำตัวของคุณคืออะไร?

ไพ่ประจำตัวเปรียบเทียบได้เหมือนกับราศี หรือลัคนาประจำตัวของคุณ ซึ่งสามารถช่วยให้เข้าใจว่าตัวตนของคุณเป็นคนอย่างไร สามารถช่วยให้คุณได้เข้าใจถึงจุดแข็ง จุดอ่อนในตัวคุณ บางครั้งไพ่ยังแสดงให้เห็นถึงหลักการหรือบทเรียนที่คนๆนั้นควรรู้และนำไปใช้ในชีวิต การหาไพ่ประจำตัวนั้นไม่ยากเลย คุณสามารถหาได้ด้วยการบวกลบเลขธรรมดาเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะแต่ละคนจะมีไพ่ 1-2 ใบ แต่บางคนสามารถมีได้มากสุดถึง 3 ใบ ซึ่งขึ้นอยู่กับวันเกิดของแต่ละคน

ขั้นตอนการหาไพ่ประจำตัว 1. ให้แปลง วันเดือนปี เกิดให้เป็นตัวเลข และแปลงปีจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. เช่น 21 ก.ย. 2530 

แปลงเป็นตัวเลข :  21 09 2530

แปลง พ.ศ เป็น ค.ศ. : 2530 – 543 = 1987

วันเกิดที่แปลงแล้ว 21 09 1987

2. แบ่งตัวเลขเป็นชุดละ 2 หลัก  เช่น 21 09 1987 แบ่งได้เป็น 21 09  19  87

3. บวกตัวเลขแต่ละชุดเข้าด้วยกัน จะได้เป็น 21 + 09 + 19 + 87 = 136 4. จากนั้นนำตัวเลขแต่ละหลักมาบวกกันจนได้เลขหลักเดียว ระหว่าการบวก หากเลขผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในช่วง 1-22 ให้จำตัวเลขนั้นไว้

หากเป็นเลข 3 หลัก ให้นำ 2 หลักแรก บวกกับหลักสุดท้าย

เช่น 136 จะได้ 13 + 6 = 19 ** จำเลข 19

หากเป็นเลข 2 หลัก ให้นำหลักแรกบวกกับหลักสุดท้าย

เช่น 19 จะได้ 1 + 9 = 10 ** จำเลข 10

ให้บวกจนกว่าจะได้เลขตัวเดียว เช่น 10 จะได้ 1 + 0 = 1

5. ตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง 1-22 คือเลขไพ่ประจำตัวของคุณ ในที่นี้คือ 19,10 และ 1 ดังนั้น ไพ่ประจำตัวของคุณคือไพ่หมายเลข 19 (Sun) หมายเลข 10 (Wheel) และหมายเลข 1 (Magician)

ตัวอย่างการบวกวันที่อื่นๆ

เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2553 05 12 2010 จะได้ 05 + 12 + 20 + 10 = 47 47 จะได้ 4 + 7 = 11** จำเลข 11 11 จะได้ 1 + 1 = 2 ไพ่ประจำตัวของคุณคือไพ่หมายเลข 11 (Justice) และหมายเลข 2 (High Priestess)

เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 23 07 2001 จะได้ 23 + 07 + 20 + 01 = 51 51 จะได้ 5 + 1 = 6 ไพ่ประจำตัวของคุณคือไพ่หมายเลข 6 (Lover)

หากคุณได้หมายเลขไพ่ประจำตัวของคุณแล้ว คุณสามารถเช็คไพ่และความหมายของไพ่ตามรายการด้านล่างได้เลยครับ

เลขไพ่ที่ได้                     ไพ่ประจำตัวของคุณคือ

21 , 3                          The World, The Empress

20 , 2                          Judgement, The High Priestess

19 , 10 , 1                   The Sun, The Wheel, The Magician

18 , 9                           The Moon, The Hermit

17 , 8                           The Star, Strength

16 , 7                           The Tower, The Chariot

15 , 6                           The Devil, Lovers

14 , 5                           Temperance, The Hierophant

13 , 4                           Death, The Emperor

12 , 3                           The Hanged Man, The Empress

11 , 2                           The Justice, The High Priestess

10 , 1                           The Wheel, The Magician

*บางครั้งไพ่ประจำตัวของคุณอาจจะปรากฎขึ้นมาระหว่างการดูดวง ให้ลองสังเกตให้ดี เพราะอาจจะเป็นสัญญาณสำคัญในการดูไพ่ครั้งนั้นๆ