Kunzite คุนไซต์ หรือ คันไซต์

Stickpen [Public domain], from Wikimedia Commons

ที่มาที่ไป

คุนไซต์ หรือ คันไซต์ เป็นหินที่พึ่งถูกค้นพบได้ไม่นาน ประมาณปี 1902 คุนไซต์เป็นหินที่มีสีออกชมพู บางก้อนสีจะเข้มออกไปทางม่วง หรือบางก้อนอาจจะอ่อนจะไม่เห็นเป็นสีเลยก็มี

คุนไซต์สามารถพบได้ทั่วโลก เช่น สหรัฐฯ มาดากัสกา บราซิล อัฟกานิสถาน

พลังของคุนไซต์

คุนไซต์ หรือ คันไซต์ มีพลังในการทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ สามารถอยู่กับตัวเอง เข้าใจตัวเองได้มากขึ้น ช่วยในการควบคุมอารมณ์ให้อยู่นิ่ง และสงบ นอกจากนี้ยังช่วยในการบรรเทาความเจ็บปวดทางอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นความเศร้า ความสิ้นหวัง หรือแม้แต่อาการอกหัก คุนไซต์ยังช่วยในการลดความเครียดและความประหม่าอีกด้วย

วิธีใช้คุนไซต์

เนื่องจากราคาไม่แพง แต่มีความสวยงาม คุนไซต์ควรนำไปใช้เป็นเครื่องประดับเพื่อให้มันสามารถแสดงพลังได้อย่างเต็มที่

แต่อย่างไรก็ตามการเก็บรักษาอาจจะต้องเก็บห่างจากความร้อนและแสงแดดด้วย หากมีกล่องสำหรับเก็บเครื่องประดับก็ควรใส่มันไว้ในนั้นหลังจากที่ถอด

การเสริมพลังให้คุนไซต์ทำได้โดยแช่ในน้ำที่ไหลอยู่ตลอดเวลาทุกๆ 15 วัน และใช้หินคริสตรัลชนิดอื่นๆวางข้างๆเป็นเป็นการเสริมพลัง