Chrysocolla คริสโซโคลล่า

Rob Lavinsky, iRocks.comCC BY-SA 3.0

ที่มาที่ไป

คริสโซโคลล่าเป็นหินสีฟ้าอมเขียวซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแร่ทองแดง สีที่ได้นั้นเกิดจากการออกซิเดชั่น ซึ่งทำให้ได้สีฟ้าอมเขียวออกมา แต่เนื่องจากตัวหินเองก็ยังมีแร่อีกหลายชนิด พื้นผิวของคริสโซโคลล่าจึงมีลักษณะเป็นรูพรุน

และเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของธาตุที่อยู่ภายใน ในหินแต่ละก้อนกลับมีองประกอบและการจัดเรียงที่ไม่เหมือนกันเลย นั่นยิ่งทำให้คริสโซโคลล่ามีความเป็นเอกลักษณ์และลึกลับน่าค้นหา

คริสโซโคลล่าสามารถพบได้ทั่วไป โดยเฉพาะที่อิสราเอล อังกฤษ หรือทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ

พลังของคริสโซโคลล่า

คริสโซโคลล่า เป็นหินที่ทรงพลัง มีจุดเด่นอยู่ที่การปรับสมดุลพลังงานหยินหยางในร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นหินที่ช่วยขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย หรือจิตใจ คริสโซโคลล่ายังสามารถปลุกพลังที่อยู่ในตัวคุณ ช่วยกระตุ้นความกล้าหาญให้คุณสามารถโชว์ความสามารถและจุดเด่นของคุณออกมาได้อย่างเต็มที่

แต่หากใครต้องติดต่อสื่อสารกับคนเยอะๆ คริสโซโคลล่า ยังช่วยให้ทักษะการสื่อสารของคุณดีขึ้น ทั้งการพูดและการฟัง

วิธีใช้คริสโซโคลล่า

เพราะคริสโซโคลล่าเป็นหินที่ค่อนข้างอ่อน และชิ้นเล็ก จึงยากต่อการนำมาทำแหวนหรือกำไล เพราะอาจจะทำให้คริสโซโคลล่าเป็นรอยหรือได้รับความเสียหายได้

ดังนั้น คริสโซโคลล่าควรใช้กับเครื่องประดับจำพวกสร้อย หรือจี้ เพราะมีโอกาสน้อยที่จะได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ยังสามารถช่วยในการเสริมพลังจักระที่อยู่บริเวณหน้าอกได้อีกด้วย

คริสโซโคลล่ายังสามารถนำมาใช้ประดับบ้านได้ ซึ่งจะช่วยให้คนในบ้านมีความสุข ผ่อนคลาย และลดความตึงเครียดหรือความขัดแย้งลง ซึ่งจุดที่ควรตั้งควรเป็นห้องที่สงบ ไม่มีเสียงรบกวนเพื่อให้หินและตัวคุณเองรับพลังได้อย่างเต็มที่

เนื่องจากคริสโซโคลล่าสามารถเสริมพลังด้านการสื่อสาร การพกไปโรงเรียน หรือสถานศึกษาก็สามารถช่วยในเรื่องการเรียนรู้ได้เช่นกัน โดยอาจจะใส่ไว้ในกระเป๋าหนังสือ หรือกระเป๋าเสื้อก็ได้ แต่ต้องระมัดระวัง อย่างให้ในกระเป่ามีของมากเกินไป ไม่เช่นนั้นคริสโซโคลล่าของคุณอาจจะเสียหายได้