ความหมายไพ่ยิปซี : Page of Wands

Page of Wands

ธาตุ ไฟ

ช่วงเวลา : 21 มิถุนายน – 22 กันยายน

เลขศาสตร์ : 11

การนับไพ่ : 7

ลักษณะบุคคล

เด็กร่าเริง, ชอบสร้างสิ่งต่างๆ, ไม่กลัวอะไรง่ายๆ, มีพลังและเข้มแข็ง, มีความเชื่อว่าตัวเองทำได้ แต่ก็ใจร้อน, เจ้าสำราญ

เหตุการณ์

โปรเจคใหม่, เริ่มต้นธุรกิจ, มีข่าวสารจากที่ต่างๆ โดยเฉพาะทางโทรศัพท์ อีเมล์, ถูกเชิญไปงานเลี้ยง, ความเป็นไปได้ใหม่ๆ, สิ่งที่ไม่คาดฝัน

บทความที่เกี่ยวข้อง