ไพ่ชุดไม้เท้า ความหมายไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์

ไพ่ Minor Arcana ชุดไม้เท้า

ความหมายโดยทั่วไป

รูปไม้เท้าสามารถแสดงถึงพลัง ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายหรือทางจิตใจ รูปไม้เท้าในไพ่บางสำรับอาจจะมียอดอ่อนอยู่บริเวณปลายไม้เท้า ซึ่งแสดงถึงการเริ่มต้น การเจริญงอกงามได้เช่นกัน

ไพ่ชุดไม้เท้าโดยทั่วไปจะเป็นไพ่ชุดธาตุไฟ ซึ่งแสดงถึงพลังที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ จุดประกาย หรือแม้แต่การกำเนิด หากเปรียบเทียบก็เหมือนกับไอเดีย แรงบันดาลใน แรงกระตุ้นต่างๆนั้นเอง

ไพ่ชุดไม้เท้ายังแสดงถึงเรื่องงาน ที่ต้องมีการดำเนินงาน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

เนื่องจากเป็นไพ่ธาตุไฟ การที่มีไพ่ไม้เท้าอยู่เยอะจะทำให้ช่วงนั้นมีแรงที่จะสิ่งต่างๆค่องข้างเยอะ จะรู้สึกไฟแรง แต่หากมีเยอะมากจนเกินไปอาจจะทำให้มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไป และบางครั้งอาจจะตัดสินใจ หรือทำสิ่งต่างๆโดยไม่คิดให้ดีก่อน

สำหรับไพ่บุคคลในไพ่ชุดไม้เท้าส่วนใหญ่จะค่อนข้างไฟแรง มีแรงกระตุ้น และมีไอเดียที่สดใหม่อยู่ตลอดเวลา เวลาจะทำอะไรจะทำทันที บางครั้งจะไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อน เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะเสี่ยงและทำอะไรใหม่ๆ แต่บางครั้งก็เป็นคนใจร้อนและไม่พอใจอะไรง่ายๆด้วยเช่นกัน

Wand (ไม้เท้า)
Ace of Wands 8 of Wands
2 of Wands 9 of Wands
3 of Wands 10 of Wands
4 of Wands Page of Wands
5 of Wands Knight of Wands
6 of Wands Queen of Wands
7 of Wands King of Wands