ความหมายไพ่ยิปซี : Knight of Pentacles

Knight of Pentacles

ธาตุ : ดิน

ช่วงเวลา : 11 เมษายน – 10 พฤษภาคม

เลขศาสตร์ : 12

การนับไพ่ : 4

ลักษณะบุคคล

น่าเชื่อถือ, นักปฏิบัติ, ชอบธรรมชาติ, นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, แข็งแรง, ชอบประดิษฐ์, ค้าขายเก่ง, มีสินทรัพย์พอตัว

เหตุการณ์

ได้งาน, ได้รับคำชื่อชม, ได้กำไรจากการลงทุน, เงินเดือนเพิ่ม, ได้รับการช่วยเหลือ, หากิจกรรมออกกำลังกายใหม่ๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง