ไพ่ชุดเหรียญ ความหมายไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์

ไพ่ Minor Arcana ชุดเหรียญ

ความหมายโดยทั่วไป

เหรียญ แสดงถึงความมั่นคง ความมั่งคั่ง และการมีตัวตน โดยส่วนใหญ่จะหมายถึงเรื่องของเงิน รายได้ หรือสินทรัพย์ บางครั้งอาจจะหมายถึงแบบแผน การลงทุน หรือธุรกิจก็ได้เช่นกัน

ไพ่ชุดเหรียญเป็นไพ่ธาตุดิน เป็นธาตุที่สามารถจัดต้องได้ ความหมายส่วนใหญ่จึงหมายถึงสิ่งที่เรามองเห็น อาจจะเป็นสิ่งของชิ้นเล็ก จนไปถึงสิ่งใหญ่ๆอย่างที่ดิน บ้าน หรืออาคาร ธาตุดินเป็นธาตุที่มีโครงสร้างและมีแบบแผนที่ชัดเจน จึงสามารถแสดงได้ถึงสิ่งที่มีระเบียบ เช่น แผนการลงทุน หรือธุรกิจ

โดยทั่วไปหากไพ่ชุดเหรียญปรากฎขึ้นมา นอกจากเรื่องเงินและยังหมายถึงเรื่องราวต่างๆที่มันคลุมเครือจะเริ่มชัดเจน ผลลัพธ์จากการทำงานหรือการทำธุรกิจเริ่มออกดอกออกผล หรือความจริงต่างๆ เริ่มปรากฎออกมา หากไพ่เหรียญปรากฎออกมาน้อย นั่นหมายถึงเรื่องราวต่างๆยังคงไม่ชัดเจน และยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้

สำหรับไพ่บุคคลในไพ่ชุดเหรียญส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีฐานะ เป็นคนพูดจริงทำจริง จะเน้นที่การลงมือปฏิบัติ เป็นคนรอบคอบมาก จนบางครั้งอาจจะทำให้รู้สึกเป็นคนเชื่องช้า เป็นคนที่ทำอะไรก็ตามต้องให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจ

Pentacle (เหรียญ)
Ace of Pentacles8 of Pentacles
2 of Pentacles9 of Pentacles
3 of Pentacles10 of Pentacles
4 of PentaclesPage of Pentacles
5 of PentaclesKnight of Pentacles
6 of PentaclesQueen of Pentacles
7 of PentaclesKing of Pentacles