ไพ่ชุดถ้วย ความหมายไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์

ไพ่ Minor Arcana ชุดถ้วย

ความหมายโดยทั่วไป

ไพ่ชุดถ้วยเป็นไพ่ธาตุน้ำ ที่แสดงถึงอารมณ์ ความรู้สึก และความรัก ซึ่งสามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่มัยอาศัยอยู่ หากภาชนะที่ใส่อยู่มีความสวยงามและเหมาะสม ย่อมทำให้น้ำที่อยู่ภายในดูดีไปด้วย

โดยส่วนใหญ่ไพ่ชุดถ้วยจะแสดงถึงเรื่องความรัก โดยเฉพาะสถานการณ์ของความรัก ไพ่แต่ละใบสามารถบ่งบอกสถานการณ์ของความรัก ตั้งแต่บรรยากาศ จนไปถึงปัญหาด้านอารมณ์ เช่น ความเบื่อหน่าย การเอาแต่ใจ ความผิดหวัง

หากไพ่ชุดถ้วยปรากฎขึ้นมาหลายครั้งในการอ่านไพ่ แสดงว่าช่วงนั้นอาจจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่มีผลต่ออารมณ์และความรักค่อนข้างเยอะ บางครั้งอาจจะต้องใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ หรือต้องควบคุมอารมณ์ให้มากเป็นพิเศษ นอกจากนี้หาาไพ่มีอารมณ์ที่หลากหลาย (เช่น มีไพ่ที่ดีและแย่ปะปนกัน) อาจจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่อารมณ์แปรปรวน แต่หากไพ่ถ้วยปรากฎขึ้นมาน้อย อาจจะรู้สึกเบื่อๆ เซ็งๆ ไม่มีอารมณ์ที่จะทำอะไรเลยก็ได้

สำหรับไพ่บุคคลในไพ่ชุดถ้วยส่วนใหญ่จะค่อนข้างใจเย็น เข้าใจคนอื่น และมีความเ็นมิตรสูง เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มักจะเป็นคนที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์หรือลดความขัดแย้งต่างๆ แต่ในการแก้ปัญหาบ้างครั้งอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไป บางครั้งก็โลเล เอาแน่เอานอนไม่ได้ อารมณ์แปรปรวน

Cup (ถ้วย)
Ace of Cups 8 of Cups
2 of Cups 9 of Cups
3 of Cups 10 of Cups
4 of Cups Page of Cups
5 of Cups Knight of Cups
6 of Cups Queen of Cups
7 of Cups King of Cups