ความหมายไพ่ยิปซี : Queen of Swords

Queen of Swords

ธาตุ : ลม

ช่วงเวลา : 12 กันยายน – 12 ตุลาคม

เลขศาสตร์ : 13

การนับไพ่ : 4

ลักษณะบุคคล

ผู้หญิงฉลาด, คิดเร็ว, นักแก้ปัญหา, แก้ปัญหาได้ดี, ชอบศึกษาในสิ่งที่ตัวเองสนใจ, กระตือรือร้นและอดทน, ทะมัดทะแมง, เป็นตัวของตัวเอง, มีระเบียบวินัยสูง

เหตุการณ์

ประสบความสำเร็จในด้านการประพันธ์, การหย่าร้าง, เป็นเจ้านายตัวเอง, พบที่ปรึกษา, พบจิตแพทย์, ตัดจบปัญหาส่วนตัว, ประชุมธุรกิจ, จบการศึกษาระดับเชี่ยวชาญ ปริญญาโท-เอก

บทความที่เกี่ยวข้อง