ไพ่ชุดเล็ก (Minor Arcana) ความหมายไพ่ยิปซี ไพ่ทาโรต์

ไพ่ Minor Arcana คืออะไร ?

ไพ่ Minor Arcana หรือไพ่ชุดเล็ก (แต่ผมชอบเรียกว่าไพ่เล็ก) ประกอบไปด้วยไพ่จำนวน 56 ใบ และแบ่งได้ออกเป็น 4 ชุดย่อย นั่นคือ ชุดไม้เท้า ชุดถ้วย ชุดดาบ และชุดเหรียญ

โครงสร้างของไพ่ Minor Arcana จะคล้ายกับไพ่ป๊อก นั่นคือมีไพ่ Ace ไพ่หมายเลข 2 -10 และไพ่บุคคล สิ่งที่แตกต่างจากไพ่ป๊อกก็คือ ไพ่ยิปซีจะมีไพ่บุคคลมากกว่าไพ่ป๊อก ไพ่ป๊อกจะมีไพ่บุคคล 3 ใบ คือ J Q และ K แต่ไพ่ยิปซีจะมี Page Knight Queen และ King ในบางสำรับอาจจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันไป แต่โดยโครงสร้างจะมี 4 ใบเหมือนกัน โดยจะเรียงตามชั้นวรรณะ หรืออายุของคนในไพ่

ความหมายของไพ่ Minor Arcana จะหลากหลายกว่าไพ่ Major Arcana หากเปรียบเทียบกันแล้ว ไพ่ Major จะเหมือนกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิต แต่ไพ่ Minor จะเป็นเหตุการณ์ปกติในชีวิตประจำวันมากกว่า บางตำราอธิบายว่าเมื่อไพ่ Major ปรากฎขึ้นมา จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สำหรับ Minor นั้นเรายังพอจัดการชีวิตตัวเองได้บ้าง

ความหมายของไพ่แต่ละชุด มีความหมายหรือขอบเขตกว้างๆ ดังนี้

  • ไพ่ชุดไม้เท้า  : การเริ่มต้น ความสร้างสรรค์  แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ไอเดีย บางครั้งอาจจะใช้กับเรื่องงานก็ได้เช่นกัน
  • ไพ่ชุดถ้วย  : ความรัก อารมณ์ ความสัมพันธ์ จิตใจ คนรัก
  • ไพ่ชุดดาบ  : ความคิด การวิเคราะห์ อุปสรรค การแก้ไขปัญหา
  • ไพ่ชุดเหรียญ  : เงิน ทรัพย์สิน ที่ดิน บางครั้งอาจจะหมายถึงแผนงานที่วางเอา หรือกำหนดการต่างๆ

สำหรับไพ่บุคคลนั้น บางครั้งอาจจะหมายถึงบุคคลที่เข้ามามีบทบาท หรือบางครั้งอาจจะแสดงถึงบทบาทของตัวเราเองได้เช่นกัน

  • ไพ่ Page : คนที่มีอายุน้อยกว่าคุณ มือใหม่ อาจจะหมายถึงบุตร หรือน้องชาย แสดงถึงการเริ่มต้นใหม่
  • ไพ่ Knight : คนที่มีอายุพอๆกับคุณ อาจจะเป็นเพื่อน หรือคนที่อายุไม่ต่างจากคุณมากนัก เป็นคนเน้นที่การกระทำ
  • ไพ่ Queen : คนที่มีอายุมากกว่า และเป็นผู้หญิง อาจจะหมายถึงแม่ พี่สาว บางครั้งอาจจะอายุเท่ากันแต่มีตำแหน่ง หรือมีความเป็นผู้ใหญ่สูงกว่าคุณก็ได้ เป็นคนเน้นที่การแนะนำ ชี้แนะ แต่บางครั้งก็ต้องการควบคุมเช่นกัน
  • ไพ่ King : คนที่มีอายุมากกว่า และเป็นผู้ชาย อาจจะหมายถึงพ่อ พี่ชาย บางครั้งอาจจะอายุเท่ากันแต่มีตำแหน่ง หรือมีความเป็นผู้ใหญ่สูงกว่าคุณก็ได้ เป็นคนชอบการออกคำสั่ง ควบคุม หรือมีความเป็นผู้นำ
รายชื่อไพ่ Minor Arcana แต่ละชุด
Wand (ไม้เท้า) Cup (ถ้วย) Sword (ดาบ) Pentacle (เหรียญ)
Ace of Wands Ace of Cups Ace of Swords Ace of Pentacles
2 of Wands 2 of Cups 2 of Swords 2 of Pentacles
3 of Wands 3 of Cups 3 of Swords 3 of Pentacles
4 of Wands 4 of Cups 4 of Swords 4 of Pentacles
5 of Wands 5 of Cups 5 of Swords 5 of Pentacles
6 of Wands 6 of Cups 6 of Swords 6 of Pentacles
7 of Wands 7 of Cups 7 of Swords 7 of Pentacles
8 of Wands 8 of Cups 8 of Swords 8 of Pentacles
9 of Wands 9 of Cups 9 of Swords 9 of Pentacles
10 of Wands 10 of Cups 10 of Swords 10 of Pentacles
Page of Wands Page of Cups Page of Swords Page of Pentacles
Knight of Wands Knight of Cups Knight of Swords Knight of Pentacles
Queen of Wands Queen of Cups Queen of Swords Queen of Pentacles
King of Wands King of Cups King of Swords King of Pentacles