ความหมายไพ่ยิปซี 7 : The Chariot

The Chariot

ลำดับ7

ธาตุน้ำ

หลักโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องราศีกรกฎ (Cancer)

เลขศาสตร์7 , 16

การนับไพ่12

หลักรสายนเวทCoagulation

คับบาล่าห์Binah – Geburah

ความหมายโดยทั่วไป

ขับเคลื่อน, ความตั้งใจ, ทิศทาง, ความทะเยอทยาน, ความมั่นใจ, ชัยชนะ, ความสำเร็จ, การเดินทาง, การขนส่ง, ฝ่าอุปสรรค, ชนะกรรม, ช่วยเหลือผู้อื่น, เชี่ยวชาญ, แรงกระตุ้น, มีพลัง

ความหมายกลับหัว

พลังหมด, ไร้ทิศทาง, ใช้เวลานาน, ไม่มีความตั้งใจหรือทะเยอทยาน, ยกเลิกการเดินทาง, ยานพาหนะชำรุด, ต้องพึ่งพาคนอื่น

ลักษณะบุคคล

คนขับรถ, นักขี่ม้า, นักบิน, นักแข่งรถ, นักปั่นจักรยาน, ช่างเครื่อง, นักแต่งรถ, นักออกแบบยานพาหนะ, วิศวกร

บทความที่เกี่ยวข้อง