ความหมายไพ่ยิปซี 4 : The Emperor

The Emperor

ลำดับ4

ธาตุไฟ

หลักโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องราศีเมษ (Aries)

เลขศาสตร์4 , 13

การนับไพ่12

คับบาล่าห์Netzach – Yesod

หลักรสายนเวทConjunction

ความหมายโดยทั่วไป

อำนาจ, คำสั่ง, โครงสร้าง, เจ้านาย, ผู้นำ, พ่อ, การสถาปนา, เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น, ยึดมั่น, ความทะเยอทยาน, กฏหมาย, จุดยืน, สร้างความมั่นใจ, มีเหตุผล, รับผิดชอบ, มั่นคง, ยุติธรรม

ความหมายกลับหัว

เด็ดขาดเกินไป, ออกนอกลู่นอกทาง, อ่อนแอ, ใจร้าย, ขี้แพ้, ขาดคนสนับสนุน, ขี้เกียจ, หมดพลัง, ไม่มีวินัย, ศาลเตี้ย, ผิดศีลธรรม, ไม่ได้เลื่อนตำแหน่ง

ลักษณะบุคคล

พ่อ, นักการเมืองอาวุโส, นักธุรกิจ, หัวหน้าครอบครัว, ผู้นำชุมชน, เจ้าของโรงแรม, เจ้าสัว, CEO, นักกางเงิน, หัวหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

The Emperor : ราชาและรากฐาน