ความหมายไพ่ยิปซี 2 : The High Priestess

The High Priestess

ลำดับ 2

ธาตุน้ำ

หลักโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องพระจันทร์ (Moon)

เลขศาสตร์2 , 11 , 20

การนับไพ่9

คับบาล่าห์Kether – Binah

หลักรสายนเวทDissolution

ความหมายโดยทั่วไป

เรื่องลึกลับ, สัญชาตญาณ, จิตใต้สำนึก, ความเชื่อส่วมบุคคล, จิตวิญญาณ, ความมั่นคงทางอารมณ์, คำพยากรณ์, ความรู้เฉพาะทาง, สิ่งที่ต้องปกปิด, เจ้ากรรม นายเวร, การค้นหาตัวตน, สาวโสด; สาวบริสุทธิ์; ความดีงาม, สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ความหมายกลับหัว

ความลับ, ใช้ญาณในทางที่ผิด, หลีกเลี่ยงสัญชาตญาณ, กำลังโกหก, ไม่รับฟัง, ผิดศีลธรรม

ลักษณะบุคคล

ร่างทรง, หมอดู, นักบำบัด, ครู, เมนเทอร์, พยาบาล, นักจิตวิทยา, นักวิจัย, บรรนารักษ์, เจ้าของสปา

บทความที่เกี่ยวข้อง

High Priestess : เรื่องราวหลังผ้าม่าน