ความหมายไพ่ยิปซี 17 : The Star

The Star

ลำดับ17

ธาตุลม

หลักโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องราศีกุมภ์  (Aquarius)

เลขศาสตร์17 8

การนับไพ่12

หลักรสายนเวทSeparation

คับบาล่าห์Chokmah to Tiphareth

ความหมายโดยทั่วไป

ความหวัง, ความสุข, โอกาส, พอเพียง, การเริ่มใหม่, จิตวิญญาณ, การช่วยเหลือ, ความสวยงาม, ดาราศาสตร์, โหราศาสตร์, สวรรค์, ขอพรจากดาว, สุขภาพที่ดี, ผู้สร้างแรงบันดาลใจ, ความเงียบสงบ, การรักษาทางเลือก

ความหมายกลับหัว

หมดหวัง, รู้สึกไม่ดี, ผิดหวัง, พลาดโอกาส, ไม่รับความช่วยเหลือ, ไม่อยากเริ่มต้นใหม่, ไม่อยากเข้าใจ

ลักษณะบุคคล

หมอ, พยาบาล, แพทย์ทางเลือกสมัยใหม่, นักโหราศาสตร์, นักดาราศาสตร์, ครู, โค๊ช, ช่างเสริมสวย, ผู้ปกครอง, จิตอาสา

บทความที่เกี่ยวข้อง