ความหมายไพ่ยิปซี 15 : The Devil

The Devil

ลำดับ15

ธาตุดิน

หลักโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องราศีมังกร  (Capricorn)

เลขศาสตร์15 , 6

การนับไพ่12

หลักรสายนเวทCalcination

คับบาล่าห์Tiphareth – Hod

ความหมายโดยทั่วไป

ตกเป็นทาส, สิ่งยั่วยวน, วัตถุนิยม, เสพติด, ขี้กลัว, ขี้สงสัย, โกหก, ความรุนแรง, ความรักสั่นคลอน, เบี่ยงเบนทางเพศ, ตกเป็นเหยื่อ, ไม่มีทางเลือก

ความหมายกลับหัว

เป็นอิสระจากสิ่งที่ไม่ชอบ, หย่าร้าง, ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์น้อยลง, ไม่หมกหมุ่น, หมดพันธะ

ลักษณะบุคคล

เจ้าหนี้, ลูกหนี้, ผู้ประกอบการธุรกิจผิดกฎหมาย, เจ้าของธุรกิจผูกขาด, เจ้าหน้าที่คุมขัง

บทความที่เกี่ยวข้อง