ความหมายไพ่ยิปซี 12 : The Hanged Man

The Hanged Man

ลำดับ12

ธาตุน้ำ

หลักโหราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องดาวเนปจูน  (Neptune)

เลขศาสตร์12 3

การนับไพ่9

หลักรสายนเวทFermentation

คับบาล่าห์ :Geburah to Hod

ความหมายโดยทั่วไป

ปลง, ปล่อยวาง, เสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่า, ยอมจำนน , แหวกแนว, วิกฤต, ล่าช้า, เปลี่ยนมุมมอง, มุมมองใหม่ๆ, หยุดชั่วคราว, เรียนรู้, ไม่ยึดติดกับวัตถุ

ความหมายกลับหัว

ใจแคบ, มองด้านเดียว, เกิดใหม่, การกลับเข้ามาในชีวิต, เกิดใหม่, ยึดติด, ตั้งใจในทางที่ผิด,ยึดติดกับวัตถุ

ลักษณะบุคคล

นักกายกรรมห้อยโหน, หมอผี, นักการเมือง, นักมนุษยธรรม, ผู้ประท้วง, ผู้แสวงหาความจริง,สายลับ

บทความที่เกี่ยวข้อง