คาถาใจอ่อน

คาถาใจอ่อน

คาถาใจอ่อน

เคยเจอคนใจแข็งที่ไม่ยอมใครไหม โน้มน้าวอย่างไร เจรจาอย่างไรก็ไม่ยอมอ่อนข้อให้ หรือแม้แต่เจ้าหนี้ทั้งหลายที่ไม่ยอมผ่อนปรนไม่ว่าเราจะลำบากขนาดไหน ลองใช้คาถานี้ดู

วิธีใช้คาถานี้

ให้ท่องก่อนที่จะไปพบกับบุคคลใจแข็งเหล่านั้น

คาถา

ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะอตใจ นะกาโร โหติ สัมภะโว

ตรีนิกัตวานะ นะ การัง ปัญจะสัมภะวัง