คาถาโชคลาภ

คาถาโชคลาภ

คาถาโชคลาภที่รู้จักจะมีอยู่ 3 คาถาด้วยกัน ซึ่งแต่ละคาถาก็จะมีวิธีใช้ต่างกันไป แต่ก็สามารถเสริมเรื่องโชคลาภได้ด้วยกันทั้งนั้น

คาถาโชคลาภ

คาถาที่ 1

นะโมพุทธายะ นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ

เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิติ นะยะปะรังยุตเต

วิธีใช้คาถานี้

สวดภาวนากับกระเป๋าเงิน จะทำให้เงินไม่ขัดสน

คาถาโชคลาภ

คาถาที่ 2

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต สัพพะโกรธาวินาสสันตุ

อะเสสะโต เมตตากรุณายัง ทะยะวิสา โสปิยามะนา โปเม สัพพะโลกัสสมิง

วิธีใช้คาถานี้

สามารถสวดเพื่อเสกน้ำแล้วใช้ล้างหน้า จะเสริมเรื่องโชคลาภ

คาถาโชคลาภ

คาถาที่ 3

โพธิ มะหิสะกะ อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย

เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

วิธีใช้คาถานี้

สามารถสวดเพื่อเสกน้ำแล้วนำมาแตะหน้าผาก ทำให้เสริมดวงแบบบังเอิญ การเสี่ยงทาย (ฟลุ๊ค) ได้ดีขึ้น