คาถาแคล้วคลาด

คาถาแคล้วคลาด

คาถาแคล้วคลาด

หากคุณต้องทำอะไรเสี่ยงๆ หรือทำอะไรที่ดูอันตราย คาถานี้จะช่วยป้องป้องให้อันตรายต่างๆ แคล้วคลาดไปจากคุณ

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถา 3 จบก่อนทำเรื่องที่เสี่ยง

คาถา

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย

พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย

พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก

วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม