คาถาแก้อาคม

คาถาแก้อาคม

คาถาแก้อาคม

หากคุณรู้สึกเหมือนโดนของ หรือมีอาการที่อธิบายไม่ได้ ลองใช้คาถานี้เพื่อที่จะแก้อาคม

วิธีใช้คาถานี้

สวดภาวนากับน้ำแล้วนำไปดื่มและอาบ

คาถา

นะโมพุทธายะ

นะรา นะระ รัตตัง ญานัง

นะรา นะระ รัตตัง หิตัง

นะรา นะระ รัตตังเขมัง วิปัสสิตัง นะมามิหัง