คาถาเอ็นดู

คาถาเอ็นดู

คาถาเอ็นดู

บางครั้งเราก็ต้องการความเอ็นดูจากผู้ใหญ่บ้าง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน คาถานี้จะช่วยให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูคุณ

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่

คาถา

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา

ปิยะเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะ มุตตะโม

ปิโยนาคะ สุปัณณานัง

ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู