คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา)

คาถาเรียกทรัพย์

คาถาเรียกทรัพย์ (หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา)

คาถานี้หากสวดภาวนาบ่อยจะมีแต่เรื่องดีดีมากมายเข้ามาในชีวิต รวมทั้งเรื่องเงินด้วย

วิธีใช้คาถานี้

ให้สวด 3 5 7 หรือ 9 จบ ก่อนนอน ตอนเช้า หรือก่อนใส่บาตร

คาถา

ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย พุทธัสสะ

มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม