คาถาเดินทางไกล

คาถาเดินทางไกล

คาถาเดินทางไกล

เดี๋ยวนี้คนหลายคนชอบท่องเที่ยวและเดินทางเยอะ จะดีมากหากการเดินทางนั้นเป็นไปอย่างราบร่นและปลอดภัย คาถานี้จะช่วยให้หารเดินทางปลอดภัย และราบรื่น

วิธีใช้คาถานี้

ใช้ท่องภาวนาก่อนออกเดินทาง

คาถา

มะติ ยาเต มะเต ยาติ

มาเต ถินา นะนา ถิเต

มะนา เนสา มะสา เนนา

มะสา จะติ มะติ จะสา

มะติยาโน มะโนยาติ มะโนติตัง

มะตังติโน มะตังปาลัง

มะลังปาตัง มะลังจะติ มะติจะลัง