คาถาเจ้านายเมตตา

คาถาเจ้านายเมตตา

คาถาเจ้านายเมตตา

รู้สึกว่าโดนเจ้านายเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ ข่มเหง ไม่ได้รับความยุติธรรม กินแรง ไม่พอใจอยู่หรือเปล่า คาถานี้จะช่วยให้เจ้านายรู้สึกเมตตาและเห็นอกเห็นใจคุณมากยิ่งขึ้น

วิธีใช้คาถานี้

สวดภาวนา 3 จบก่อนออกจากบ้าน

คาถา

ปัญจะมังสิระสังขาตัง นาหาย นะกาโร โหติ สัมภะโว อิสวาสุ