คาถาเจรจา

คาถาเจรจา

คาถาเจรจา

บางครั้งคุณอาจจะมีปัญหากับการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือลูกค้า บางครั้งการเจรจาไม่ราบรื่น หรือบางครั้งก็ลำบากใจ คาถานี้สามารถช่วยให้ปัญหาเหล่านี้บรรเทาลงไปได้

วิธีใช้คาถานี้

ใช้ภาวนากับน้ำล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้าน

คาถา

นะโมพุทธายะ มะอะอุ ยะธาพุทโมนะ อุอะอะ อิสวาสุ สัพพะทัสสะ อะสังวิสุ โลปุสะพุภะ