คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน – ฤๅษีลิงดำ)

คาถาเงินล้าน

คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน – ฤๅษีลิงดำ)

คงไม่มีใครไม่รู้จักคาถานี้

วิธีใช้คาถานี้

ให้สวด 9 จบ

คาถา

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม

มิเตภาหุหะติ

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม

สัมปะติจฉามิ

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ