คาถาอุปถัมภ์

คาถาอุปถัมภ์

คาถาอุปถัมภ์

ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อยู่หรือเปล่า บางครั้งเราก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือ เมตตา และมีความเห็นใจกับเราบ้าง คาถานี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่มีความเมตตาและช่วยเหลือเราได้ง่ายขึ้น

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาก่อนออกจากบ้าน หรือก่อนจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่

คาถา

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะตมะโน

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ