คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

คาถาอัญเชิญพระเครื่อง

เวลาเข้านอน หรือาบน้ำ หลายๆ มักจะถอดพระเครื่อง หรือพระที่สวมใส่อยู่ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะสวมใส่เท่าอีกครั้ง ก็ควรที่จะท่องคาถานี้เพื่อที่จะให้ท่านคุ้มครองและเป็นสิริมงคล

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาก่อนที่จะสวมพระเครื่อง

คาถา

พุทธัง อาราธนานัง รักษา ธัมมัง อารธนานัง รักษา สังฆัง อาราธนานัง รักษา