คาถาสาริกาลิ้นทอง

คาถาสาริกาลิ้นทอง

คาถาสาริกาลิ้นทอง

หากคุณเป็นคนที่ต้องพูดคุย ติดต่อกับใครเยอะ คาถานี้จะช่วยให้การพูดคุย การเจรจาง่ายขึ้น พูดจาดูดี มีเสน่ห์ มีแต่คนรักคนชอบ

วิธีใช้คาถานี้

ตอนท่องคาถาให้แตะที่ ลิ้น เมื่อท่องถึงคำว่า “มิ”

คาถา

พุทธา อะเนนา มะลิยา สุสังคะเยมิ

พุทธา อิริมะลิยา สุสังคะเยมิ

พุทธา อิรปะโย เคมะคุณนะ ปักเขสะเมมะมิ

อุนาโลมา ปันนะ วิชายะเต