คาถาสมัครงาน

คาถาสมัครงาน

คาถาสมัครงาน

มีปัญหาเรื่องหางานใหม่หรือเปล่า ไปสมัครที่ไหนก็ไม่ผ่าน ไม่มีการตอบรับกลับมา หรือกำลังจะไปสมัครงานที่เขาว่ายาก สัมภาษณ์โหด เข้ายากเข้าเย็น คาถานี้จะช่วยให้การสมัครงานของคุณราบรื่นขึ้น

วิธีใช้คาถานี้

ให้ท่องคาถาก่อนออกไปสมัครหรือสัมภาษณ์งาน

คาถา

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะริรัญ ชีวิตัญวิทัง

นะโมมิตตามนุสสาจะ นะเมตตา โมกรุณา