คาถาร่ำรวย

คาถาร่ำรวย

คาถาร่ำรวย

คาถานี้ใช้ได้กับทั้งร้านค้าและที่บ้านของตัวเอง หากทำที่ร้านค้าจะค้าขายดี มีลูกค้าตลอด หากทำที่บ้านก็จะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสาย

วิธีใช้คาถานี้

ให้สวดภาวนากับน้ำ แล้วนำไปพรมให้ทั่วร้านหรือบ้าน

คาถา

ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง

อะ สุ นะ อะ นะ มะ พะ ทะ จะ ภะ กะ สะ