คาถารักแท้

คาถารักแท้

คาถารักแท้

บางครั้งคุณอาจจะสงสัยว่าคนที่เราคบอยู่ หรือดูๆกันอยู่นั้นจริงจังกับเราไหม เขาใช้คู่แท้ของเราหรือไม่ คาถานี้จะช่วยให้คู่ของคุณจริงจังกับคุณมากขึ้น

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถานี้กับลูกอม แล้วอมขณะที่คุยกับคนที่คุณรัก (แนะนำให้ใช้เป็นลูกอมเม็ดเล็กๆจะดีกว่า)

คาถา

โอมนะโมพุทธายะ พุทธัง สะระติ ธัมมัง สะระติ สังฆัง สะระติ

จิตตังสะมาเรมะมะเอทิ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ