คาถารอด

คาถารอด

คาถารอด

หากรู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย อันตรายกำลังเข้าใกล้ก็ให้ท่องคาถานี้ จำทำให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาเมื่อรู้สึกสถานการณ์ไม่ค่อยดี

คาถา

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานัง กะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง