คาถามหาเสน่ห์

คาถามหาเสน่ห์ คาถาเสริมดวงความรัก

คาถามหาเสน่ห์

คาถามหาเสน่ห์

ชื่อคาถาก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นคาถาแห่งเสน่ห์ หากคุณอยากเพิ่มเสน่ห์ของคุณให้มากขึ้น ให้คนอื่นเห็นคุณ คาถานี้จะช่วยดึงเสน่ห์ของคุณให้เด่นชัดขึ้น จนใครๆเห็นก็รักคุณ

วิธีใช้คาถานี้

ให้ท่องคาถานี้ก่อนออกไปพบปะกับคนอื่นๆ

คาถา

จันโท อะภิกันตะโร

ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง

อิตถิโย ปุริโส

มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ