คาถาพืชผล

คาถาพืชผล

คาถาพืชผล

ใครที่เป็นชาวไร่ ชาวสวน คาถานี้น่าจะเหมาะกับพวกคุณ คาถานี้จะช่วยให้พืชผลเจริญงอกงาม ได้ผลผลิตเยอะ และปลอดแมลง

วิธีใช้คาถานี้

ใช้ท่องภาวนาระหว่างที่ทำการปลูก หรือหว่างพืชผล

คาถา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

อภิวัน ทิยะ ปูเชตะวา

เอเตนะ จาปิ สัจเจนะ

ปวุตตา พืชชาติโย

ปัพพัณณา จาปรัณณาจะ

วิรูหันตุ