คาถาฝันร้าย

คาถาฝันร้าย

คาถาฝันร้าย

บางทีฝันร้ายบางครั้งเราก็ไม่อยากให้มันกลับมาฝันอีก หรือแม้กระทั่งไม่อยากให้มันเป็นความจริง คาถานี้เป็นคาถาแก้ฝันร้าย

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาตอนเช้าตรู่กับน้ำ จากนั้นใช้น้ำลูบหน้า

คาถา

ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ

โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ

โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ

ปาปัคคะโท ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุ

ยันทุนนิมัตตัง อวมังคลัญจะ

โยจามะนาโป สกุณัสสะสัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสเมนตุ