คาถาผูกใจคน

คาถาผูกใจคน

คาถาผูกใจคน

หากคุณอยากให้คนมานิยมชมชอบ อยากให้มีคนมารัก มายอมรับในตัวคุณ คาถานี้สามารถช่วยคุณได้

วิธีใช้คาถานี้

ให้ท่องคาถานี้กับแป้งหรือน้ำหอม จากนั้นก็ใช้สิ่งเหล่านั้นกับตัวคุณก่อนที่จะไปพบเจอกับคนอื่นๆ

คาถา

โอมนะโมพุทธะ นะ มะ อะ อุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา พะหูชะนา เอหิ