คาถาป้องกันภัยพิบัติ

คาถาป้องกันภัยพิบัติ

คาถาป้องกันภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรือกำลังเดินทาง คาถานี้จะช่วยปกป้องเราจากภัยพิบัติเหล่านั้น

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาก่อนเดินทางหรือก่อนเข้าไปในที่เสี่ยง

คาถา

ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิจะ

เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม