คาถาป้องกันผี

คาถาป้องกันผี

คาถาป้องกันผี

หากคุณรู้สึกกลัวผี หรือรู้สึกว่ามีวิญญาณมีรบกวนคุณ คาถานี้สามารถป้องกัน และปักเป่าไม่ให้ผีมารบกวนคุณ

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาเมื่อรู้สึกกลัว

คาถา

นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ

สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ

ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา

ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง

เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง

อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง

ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง

อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ