คาถาป้องกันตัว

คาถาป้องกันตัว

คาถาป้องกันตัว

หากช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ รู้สึกมีคนจ้องจะปองร้าย หรือแม้กระทั่งกลัวสัตว์ของผู้อื่นจะเข้ามาทำอันตราย คาถาบทนี้จะช่วงป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้

วิธีใช้คาถานี้

ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์

คาถา

ตั้งนะโม 3 จบ

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ