คาถาชนะมาร

คาถาชนะมาร

คาถาชนะมาร

หากต้องการชนะคนที่ไม่ดี คาถานี้สามารถช่วยคุณได้

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาเมื่อจะต้องสู้กับคนที่ไม่ดี

คาถา

นะโม พุทธายะ โมคคัลลานัญ จะมหาเถโร อิทธิมันโต อานุภาเวนะ เชยยะสิทธิเม