คาถาคดีความ

คาถาคดีความ

คาถาคดีความ

มีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาล คาถานี้จะช่วยให่คู่ความของคุณถอนฟ้อง

วิธีใช้คาถานี้

ใช้ท่องภาวนาเมื่อมีเรื่องที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ให้เขียนชื่อคู่คดีลงบนกระดาษแล้วนำไปเผาทิ้งทุกวัน

คาถา

อิติปิโสภะคะวา อรหังสัมมา สัมพุทโธ อรหังเต โน

โสตาปะติ ภะลัง อะนาตามิ พะลังเตโช วิทะเตเชยยะ

เชยยะ สัพพะศัตรู วินาสสันติ