คาถาข่มศัตรู

คาถาข่มศัตรู

คาถาข่มศัตรู

การทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งของเราหมดกำลังใจ หรือกลัวเราย่อมทำให้เราได้เปรียบในการแข่งขันในเรื่องต่างๆ คาถานี้เป็นคาถาข่มศัตรูที่ทำให้พวกเขาเกรงกลัว

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาในวันที่ต้องเจอกับศัตรู 3 จบและกระทืบเท้าดังๆ ก่อนออกจากบ้าน

คาถา

ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก

อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต

ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะ นะมามิสุคะตังชินัง