คาถาขายดี

คาถาขายดี

ช่วงนี้ร้านคุณซบเซาหรือเปล่า ยอดขายตกหรือไม่ คาถานี้จะช่วยให้คุณค้าขาย ทำรายได้ให้กับธุรกิจของคุณมากขึ้น

คาถาขายดีมีหลายแบบ หลายคาถา ในที่นี้ผมได้นำมาแสดงอยู่ 3 คาถาด้วยกัน จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

คาถาขายดี

คาถาที่ 1

โอมอิติพุททัตสะ สุวันนัง วารัชชะคัง วามะนีวาวัตตัง วาพัพพะยัน ละเอหิคาคัชวันติ

วิธีใช้คาถานี้

ให้เอาใบไม้ใส่ในขันแล้วสวดภาวนา จากนั้นให้นำน้ำไปพรมให้ทั่วร้านจะทำให้การค้าขายราบรื่นขึ้น

คาถาขายดี

คาถาที่ 2

อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา อิติปิโสภะคะวา พุทโธภะคะวา

คาถาขายดี

คาถาที่ 3

พุทธัง พะหุชะนานัง เอหิจิตตัง เอหิมะนุสสานัง เอหิลาภัง เอหิเมตตา

ชมภูทีเป มะนุสสานัง อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธังเอหิ

วิธีใช้คาถานี้

นิยมเสกเป่า 3 จบที่ตัวสินค้า