คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย

คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย

คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย

หากคุณรู้สึกว่าที่ที่คุณอยู่เหมือนมีสิ่งชั่วร้าย หรือมีอาถรรพ์ คาถานี้จะช่วยขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปได้

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถากับน้ำบริสุทธิ์และนำไปพรมให้ทั่วบริเวณ

คาถา

มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิ ปิสาคะตาวาโหมิ

มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติ เวสะวะนัน

ภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา

สัพเพยักขา ปะลายัตตะนิ