คาถาขับรถ

คาถาขับรถ

คาถาขับรถ

ทุกวันนี้ท้องถนนดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ มีอุบัติเหตุและมีเรื่องให้ไม่สยายใจได้ทุกวัน คาถานี้จะช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและช่วยไม่ให้หลับในได้ด้วย

วิธีใช้คาถานี้

ท่องคาถาก่อนขับรถ

คาถา

เมตตัญ จะ สัพพโล กัสสะมิง มานะ สัมภาวะเย อะปะริมานัง